Pagina:       1

Nieuws uit de Regio April 2020

zaterdag 4 april 2020

Nieuws van regio, provincie en elders

De regering heeft meegedeeld dat tot juni 2020 alles bevroren

blijft….dus er zijn geen activiteiten te noemen.

Maar weet u dat er toch allerlei initiatieven ontwikkeld worden?

Daaraan kunt u meedoen zonder de straat op te gaan.

 

Enkele voorbeelden:

- Op de homepage van de FDS staan bemoedigende teksten, de

huisdiensten van FDS/GDS, videodiensten en meer om een gevoel

te geven van verbondenheid met elkaar.

https://www.fds.doopsgezind.nl/index.php#39

- Ook verzorgt de FDS een papierenpreek die u toegestuurd krijgt

via het secretarisaat van onze gemeente

- Op zondagmorgen 10.00 uur op Omrop Fryslân tv een dienst vanuit

de grote kerk in Franeker.

- Vanuit de gemeente Joure, Sneek, Bolsward, IJlst verzorgt o.a.

predikant Cor Nijkamp een meditatieve dienst. Videodienst Cor

Nijkamp via: https://youtu.be/hgTzkmlkVo8

- Vanuit doopsgezinde gemeente De Lytse Streek zal predikant

Flora Visser een dienst maken.

 

Ook de jongste generatie

mist het onderlinge contact.

Zij spreken elkaar af en toe

via een video verbinding op

de telefoon of de computer.TOT ZONDAG 1 JUNI ZIJN ER GEEN DIENSTEN!!!

maandag 16 maart 2020

Lieve mensen,

Inmiddels heeft de overheid duidelijk gemaakt dat er tot op zijn minst 1 juni geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden zoals wij die gewend zijn.

Daar valt erg veel onder: alle diensten, inclusief avondmaal en paasontbijt, de ledenvergadering, de kerkenraadsvergaderingen in die periode en alle gespreksgroepen. We zullen eerst de ontwikkelingen even moeten afwachten voor we een realistische datum kunnen prikken voor de ledenvergadering.

Een en ander betekent niet dat alles stil ligt. Er wordt serieus gekeken naar wat er wel mogelijk is binnen de gestelde regels. Zo vinden we als Kerkenraad wel een veilige vorm voor overleg, afspraken, noodzakelijke beslissingen en keuzes.

Wij blijven u preken toesturen zodra ze zijn aangeleverd, verder: neem telefonisch en/of mailcontact met elkaar op om het moreel wat op peil te houden en heeft u hulp nodig: we horen het graag.

Alle sterkte toegewenst.

Hartelijke groet,
Jan en LinekePagina:       1