Pagina:       1

TOT ZONDAG 1 JUNI ZIJN ER GEEN DIENSTEN!!!

maandag 16 maart 2020

Lieve mensen,

Inmiddels heeft de overheid duidelijk gemaakt dat er tot op zijn minst 1 juni geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden zoals wij die gewend zijn.

Daar valt erg veel onder: alle diensten, inclusief avondmaal en paasontbijt, de ledenvergadering, de kerkenraadsvergaderingen in die periode en alle gespreksgroepen. We zullen eerst de ontwikkelingen even moeten afwachten voor we een realistische datum kunnen prikken voor de ledenvergadering.

Een en ander betekent niet dat alles stil ligt. Er wordt serieus gekeken naar wat er wel mogelijk is binnen de gestelde regels. Zo vinden we als Kerkenraad wel een veilige vorm voor overleg, afspraken, noodzakelijke beslissingen en keuzes.

Wij blijven u preken toesturen zodra ze zijn aangeleverd, verder: neem telefonisch en/of mailcontact met elkaar op om het moreel wat op peil te houden en heeft u hulp nodig: we horen het graag.

Alle sterkte toegewenst.

Hartelijke groet,
Jan en LinekeNieuws uit de Regio, Maart 2020

vrijdag 6 maart 2020

Nieuws van regio, provincie en elders

 

Zaterdag 21 maart 10.30 - 15.00 uur: Cursus ‘Verbindend communiceren’

in De Mouterij te Franeker. Kosten € 40,00, inclusief lunch.

De docent zal zijn de heer Maarten van der Werf, hij houdt zich al

lange tijd bezig met geweldloze communicatie en conflictbemiddeling.

De methode van verbindend commu-niceren is ontwikkeld

door Marshall Rosenberg.

Marshall maakt gebruik van dieren in de uitleg van zijn methode;

De giraf en de jakhals. Na de cursus bent u niet meteen helemaal

thuis in verbindende communicatie. Daarom zal er na de cursus

een gespreksgroep worden gevormd, waarin we onze ervaringen

kunnen delen en samen kunnen ontdekken hoe we weer kunnen

groeien.

Opgave kan via een mail naar: Doopsgezinde Gemeente De Lytse

Streek: dg.delytsestreek@outlook.com Er is maximaal ruimte voor

20 deelnemers.

 

Zondag 22 maart, 17.00 uur. Vermaning Joure, Midstraat 70,

liederen zingen.

Liederen zingen in de 40-dagentijd, ter voorbereiding op Pasen met

begeleiding van Fei-ke van Tuinen. Vanaf 16.45 uur kunt u binnen

komen: ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vanaf ca. 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

We sluiten af met een korte vesper.

Wilt u ook mee eten? Dat kan! Graag – i.v.m. de maaltijd – een berichtje

naar Cor Nijkamp. corpietie@gmail.com, 06 – 48528519

 

Vakantiemidweek van 20 t/m 24 april In Fredeshiem.

Van 20-24 april wordt een midweek georganiseerd door de FDS,

GDS en Ring Zwolle voor mensen uit doopsgezinde gemeenten

in Noord Nederland. Het thema van de midweek luidt: ´Vrijheid´.

Naast alle ontspanning gaan we gedurende de midweek in op wat

vrijheid voor ons betekent.

De leiding van deze midweek is in handen van Annie en Fokke

Rekker-Van der Werff en Gerrit Jan Romeijn.

De kosten voor de midweek zijn: € 445,- voor een éénpersoonskamer

en € 395,- voor een tweepersoonskamer (per persoon).

 

Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar:

IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46 t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v.

‘Fredeshiem midweek 2020’.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Annie Rekker-Van der

Werff, Pleinpaed 3, 9287 LP Twijzelerheide. Telefoon 06 22 05 28 06

email: ahrekker@hotmail.com.

 

N.B. Mocht de kosten van deze midweek voor u een bewaar zijn

om deel te nemen, wilt u dan in verbinding stellen met Annie

Rekker-Van der Werff, tel. 06 22 05 28 06.

U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn op het

gebied het eventueel ‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantieadres.

 

Belangrijk: Aanmelden moet vóór 20 maart 2019 plaatsvinden.

 

De Schuilkerk in Pingjum vraagt vrijwilligers

Eén van de mooiste en meest karakteristieke schuilkerken van ons

land is de Vermaning (Fermanje) in Pingjum, waarschijnlijk daterend

eind 16e eeuw. Bezoekers uit binnen- en buitenland komen

het gehele jaar naar Pingjum om de schuilkerk te bezoeken. Zij worden

rondgeleid door vrijwilligers. Ook tijdens het Tsjerkepaad en

de Monumentendag zijn vrijwilligers aanwezig om bezoekers rond

te leiden. Het bestuur van de St. Menno Simons (SDMF) is op zoek

naar mensen die willen meedraaien in de groep vrijwilligers.

U laat de schuilkerk zien, vertoont de DVD over Menno Simons

en vertelt desgewenst over de Doopsgezinden in het algemeen

of specifiek die van Pingjum en omstreken. Informatie hierover is

beschikbaar. Een ‘opleiding’ van een dagdeel wordt begin maart

georganiseerd voor hen die dat op prijs stellen.

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via info@doopsgezindemonumenten.

nl. Meer informatie? Via info@doopsgezindemonumenten.

nl kunt u dat aangeven. Wij nemen dan zo spoedig

mogelijk contact met u op.Doopsgezinde Gemeente Harlingen heeft Fairtrade Certificaat

donderdag 10 januari 2019Pagina:       1