Drastische beperkingen tot 19 januari 2021

2020-12-21 13:22:48

Beste leden en vrienden,

Om meteen maar met de deur in huis te vallen, de figuurlijke kogel is door de kerk:

Dringende adviezen, zowel van de overheid als van de ADS hebben er toe geleid dat we onze kerkelijke activiteiten tot en met dinsdag 19 januari drastisch moeten beperken met ogenblikkelijke ingang.

Maatregelen:

  1. De fysieke zondagsdiensten zullen van zondag 20 december tot en met zondag 17 januari komen te vervallen, evenals de dienst op eerste Kerstdag en de oudejaarsdienst.
  2. Opschorting van alle activiteiten die in onze Vermaning plaatsvinden, zoals gespreksgroepen en vergaderingen.
  3. Het niet verhuren van onze ruimtes in genoemde periode.

Het moge duidelijk zijn dat deze beslissingen de kerkenraad zwaar vallen, anders was dit bericht al eerder verstuurd. Wij waren en blijven van mening dat elk serieus advies zorgvuldig bekeken moet worden, maar klakkeloos volgen ligt ons niet zo. De ene keer volgden we een advies, een andere keer kozen we een eigen route. Gezien de ernst van de huidige situatie weegt voor ons het belang van solidariteit het zwaarst, ook als we dan tijdelijk moeten afzien van onze fysieke samenkomsten. We zien dat er nu maatschappelijk weer allerlei discussies plaatsvinden over grenzen, voor ons aanleiding om deze keer wat strakker te zijn bij de maatregelen 2 en 3. We zien flexibiliteit als een deugd, maar we denken dat ondubbelzinnigheid nu echt op zijn plaats is.

Natuurlijk zijn er nog vele mogelijkheden met onze moderne hulpmiddelen en we zullen bekijken of we daar wat aan toe kunnen voegen. U wordt via de updates op de hoogte gehouden. 

NB: We hebben overwogen om de Kerstdienst wel door te laten gaan, want de kinderen waren bezig  een verrassing voor te bereiden. Echter, deze dienst zou nu voor een extra toeloop kunnen zorgen. En hoe verstandig is het om met kinderen samen te werken in de dienst en bij de voorbereiding terwijl de basisscholen van de ene op de andere dag sluiten?

We hebben goede hoop dat de komende periode niet zo lang duurt als in het voorjaar, bovendien

gloort er licht aan de horizon door de ontwikkeling van de inentingsmogelijkheden.

We laten binnenkort opnieuw van ons horen.

 

Met broederlijke groet,

Jan Stelwagen