Preekrooster

Preekdiensten 5 juli t/m 6 september (onder voorbehoud)

Zondag 5 juli	09:30 uur		Voorganger: ds. W.I. Beuker
					Organist: dhr. B. Dijkstra
Zondag 12 juli	09:30 uur		Voorganger: br. Jeh. Regnerus
					Organist: dhr. G.J. Elsinga
Zondag 19 juli	09:30 uur		Voorganger: ds. W.I. Beuker
					Organist: dhr. G.J. Elsinga
Zondag 26 juli	09:30 uur		Voorganger: oudste L. Durksz			Extra collecte t.b.v Stichting
					Organist: dhr. G.J. Elsinga			Doopsgezind Wereldwerk.
Zondag 2 aug.	09:30 uur		Voorganger: zr. L. Ammerlaan
					Organist: dhr. G.J. Elsinga
Zondag 9 aug.	09:30 uur		Voorganger: zr. Th. Tholen
					Organist: dhr. S. Akkerman
Zondag 16 aug.	10:00 uur		Voorganger: ds. F. Visser			Gezamenlijke dienst met de 
					LOCATIE: WITMASUM				LYTSE STREEK.
Zondag 23 aug.	09:30 uur		Voorganger: Nog niet bekend!
					Organist: dhr. G.J. Elsinga
Zondag 30 aug.	09:30 uur		Voorganger: zr. M. Bakker-van Kampen
					Organist: dhr. G.J. Elsinga
Zondag 30 aug.	19:00 uur		Voorganger: ds. T. v.d. Linden			Interkerkelijke Zangdienst
				        LOCATIE: Nog niet bekend!			t.g.v. de Visserijdagen.
Zondag 6 sept.	09:30 uur		Voorganger: ds. W.I. Beuker				
					Organist: dhr. B. Dijkstra