Kerkenraad

Secretaris

Zr. H. de Jong-Velsma
Harlingerstraatweg 36,
8872 NB  HARLINGEN
0517-417650
e-mail: hildevelsma@outlook.com 

Voorzitter

Br. J. Stelwagen
Marnehiem 76,
8862 RD  HARLINGEN
0517-414994
e-mail: jansjouk1@home.nl

Inleveren kopij voor de Nieuwe Pastorale:

voor elke derde woensdag van de maand, liefst als wordbestand. E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com