Gespreksgroep Almenum

Gespreksgroep Almenum

Wij zijn een groep van zo'n 8 deelnemers, vooral zusters en soms aangevuld met een enkele broeder. We komen bij elkaar in Almenum, maar we wonen er lang niet allemaal. Dat hoeft ook niet. We komen ongeveer 1 keer per maand bij elkaar op dinsdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur, om en om met de zusterkring, dus dat zit elkaar niet in de weg. We steken een kaars aan en we bidden en zingen, en ondergetekende leid het onderwerp van de middag in. aan de hand van een Bijbeltekst, een liedtekst of een gedicht gaan we met elkaar in gesprek. Het zijn levendige gesprekken, waarin we met beide benen in de actualiteit staan, natuurlijk ook herinneringen ophalen, en ook de toekomst niet schuwen. ook leeftijd maakt niet uit. Iedereen die geïntresseerd is en mee wil denken en praten en zingen is van harte welkom!

Dit najaar komen we bijelkaar op de dinsdagen: 18 september, 16 oktober, 13 november en 11 december, van 14:30 tot 16:30 uur. Kom gerust een keertje meedoen. Elke bijeenkomst staat op zich, dus u kunt altijd een kijkje komen nemen. Tot gauw!

Informatie: ds. Wiske Beuker, 0517-532186 of wbeuker@ziggo.nl