Bijbelkring - Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen

Al een aantal jaren komt de Bijbelkring ieder winterseizoen eenmaal in de maand bijeen om samen na te denken en van gedachten te wisselen over de betekenis van een bepaald Bijbelgedeelte voor ons geloofsleven. Dit jaar zal dit de 'Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen' zijn. In deze oudste brief van Paulus maken we kennis met de pre-paulinischeoverlevering, maar ook met de vragen die de verkondiging, het 'evangelie van de blijde boodschap', in Thessalonica oproept. Een omgevingwaarin een verscheidenheid aan religieuze rituelenen festivals het ritme van het dagelijks leven bepaalde. In de dynamische en religieuze omgeving, komt Paulus met zijn boodschap en sticht er een christelijke gemeente, een confrontatie zal niet uitblijven. Paulus vlucht uit Thessalonica (Hand.17:5-10) en in Korinthe (?) schrijft hij deze briefen zet daarmee het gesprek met de Thessalonicenzen voort. Een gemeente, waarin 'werken uithet geloof', de 'inspanning door de liefde' en de 'volharding op grond van de hoop' op de Heer Jezus Christus stuwende krachten en inspiratie bron zijn.

Onderweg naar Damascus had Paulus 'in Christus' het beslissende keerpunt in zijn leven ervaren. In deze brief is een Paulus aan het woord, die niet tegenstaande een reeds doorlopen ontwikkeling, nog niet bijzonder getekend is door de stellingname tegenover judäiserende of helleniserende tendensen. In die zin is Paulus min of meer een tussenfiguur met alle kenmerken van een tussenfiguur, de onrijpheid. Hij leeft tussen deze en de komende wereldtijd in en daarom neemt de toekomstverwachting en daaraan verwante zaken een grote plaats in de brief in. Het betekende voor de Thessalonicenzen een grote uitdaging maar riep ook vragen bij hen op, maar wat betekent die apocalyptisch gekleurde toekomstverwachting nog voor ons, de huidige generatie?

We komen op zes maandagmiddagen van 14:00 tot uiterlijk 16:30 uur bijeen. De data zijn: 15 oktober 2018, 12 november 2018, 10 december 2018, 14 januari 2019, 11 februari 2019 en 18 maart 2019. De plaats van bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Ben je geïntresseerd, dan graag van te voeren even een berichtje.

Informatie: Jan K. Norg, (0517 - 418468), jannorg@ziggo.nl