Kofje Plus, een gezamenlijke gesprekskring Harlingen en De Lytse Streek

Een gesprekskring rond bijbelse thema's en onze levenservaring en vragen. We leren in deze groep vooral van elkaar en van het delen van onze ervaringen in het leven.

Leidraad voor dit jaar zal zijn Anders Kijken. Vorig jaar zagen we hoe Menno Simons een andere weg koos en wat dat voor zijn leven betekende. Dit jaar gaan we wat dieper in op Anders Kijken. De eerste keer gaat het over ds. Beijers Naudé. In zijn leven betekende anders kijken een hele omslag. Onderwerp voor andere ochtenden liggen nog niet vast. Mogelijke thema's: de val, 'de muur', gebed, reclaame en andere berichtgeving, kunst.

Elke morgen vormt een afgerond geheel. De groep staat open voor ieder die mee wil denken en praten. Wel graag aanmelden in verband met de ruimte. De bijeenkomsten vinden plaats bij Dini Smid, Parkstate 4 in Franeker. De data zijn: 19 september, 21 november, 6 februari en 13 maart. We beginnen om 10:00 uur.

Informatie en aanmelden: Flora Visser, 0515-232415, flora.visser@gmail.com