Gespreksgroep Zoekend geloven

Dit winterseizoen bespreken we 'Geloven in bomen'. Bomen hebben velerlei betekenissen, spreken tot de verbeelding ook in de bijbel. En niet alleen in de bijbel, ook in andere religies is op vele manieren aandacht voor bomen. Indrukwekkende bomen waren vaak een herkenningspunt of een ontmoetingsplaats en er werd recht gesproken. Wat betekent de boom voor gelovigen en niet-gelovigen. In de bijbel komen we veel bomen tegen, met name de ceder, de olijf- en de vijgenboom. Maar ook betekenissen vol symboliek: de boom die vrucht zal dragen, een boom planten in Israël, een wensboom. Kortom er valt veel te bespreken over bomen, daarbij gaan we niet in discussie, maar praten in dialoogvorm. In een gespreksgroep moet iedereen een inbreng kunnen hebben, daarom kan de groep niet te groot zijn. Hooguit 10 personen.

We komen de eerste dinsdagavond van de maand van 20:00 tot 21:30 uur bij elkaar in de Vermaning. De data zijn: 2018; 2 oktober, 6 november, 4 december. In 2019; 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april.

Informatie: Sietske Ypenga, 0517-235983, ypengakeulen@gmail.com