Zusterkring

ZUSTERKRING BIJEENKOMSTEN 2018 - 2019

De zusterkring komt bijeen op dinsdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur in de Vermaning. Wilt u eens komen kijken? U bent van harte welkom!

2018

Dinsdag 11 september, Reisje. Dinsdag 25 september, Startmiddag. Dinsdag 9 oktober, Viering 80 jaar zusterkring 6 oktober 1938 - 6 oktober 2018. Dinsdag 23 oktober, Br. Henk de Haan vertelt over 'De zonde en Luther'. Dinsdag 6 november, Kaarten maken. Dinsdag 20 november, Middag verzorgd door de heer Johan Drost. Dinsdag 4 december, Sinterklaarmiddag. Dinsdag 18 december, Adventsviering.

2019

Dinsdag 8 januari, ??? . Dinsdag 22 januari, Zr. Thea Tholen. Dinsdag 5 februari, Ds. Wiske Beuker. Dinsdag 19 februari, Spelletjes middag. Dinsdag 5 maart, De heer Fokke Meirink vertelt over Tsjetsjenië. Dinsdag 19 maart, Ds. Flora Visser vertelt over het boekje, "In de voetsporen van Menno". Dinsdag 2 april, Mevrouw Anneke Visser vertelt over Harlingen. Dinsdag 16 april, Paasmiddag. Dinsdag 30 april, Jaarvergadering.

Informatie: bij zuster Nellie Beuker-Zuiderhof, Tel: 0517 - 419589, (nel.beuker@outlook.com)