> dcolumn.php?nr=54131&stuurdoor

Column

 
 
18 mei 2021

Bemoediging

Een bemoediging, want ik merk dat ik daar zelf zo’n behoefte aan heb en u waarschijnlijk ook. Te midden van alle breed uitgemeten corona-onvrede en verdeeldheid smacht ik naar rust, naar schoonheid, naar uitzicht, naar hoop en betere tijden waarin we weer samen mogen komen, jawel die vage stip op de horizon... Zou dat het koninkrijk van God zijn, het rijk van vrede, de hemel op aarde? Zal dat zijn in het laatste der tijden, of is dat een te ver verschiet? Jezus is toch gekomen om ons de hoop te geven dat Gods Koninkrijk nabij is, onder handbereik: daar waar mensen het goede doen, elkaar horen en recht doen, om elkaar geven en vergeven en de ruimte van leven gunnen?!? Daar zullen liefde en vrede groeien en bloeien! En Jezus zelf gaf het voorbeeld, in de tekst van deze zondag: Johannes 21:15-24, waarin Jezus verschijnt aan Petrus, die Hem driemaal verloochend had. Jezus vraagt Petrus driemaal of hij Jezus liefheeft en Petrus antwoordt tot drie maal toe met een in het Grieks iets zwakkere of bescheidener: ‘houden van/geven om’ en Jezus hoort hem en neemt het over, lees maar…

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

Jezus hoorde Petrus, want de derde keer gebruikt ook Jezus datzelfde bescheidener woord. Jezus vraagt niet meer van Petrus dan Petrus, bescheiden geworden, aan kan. Petrus voelt zich gehoord en werd de rots waar Jezus op durfde te bouwen. Er is hoop waar
we gehoord worden, om elkaar geven, elkaar uit liefde vergeven en vertrouwen. Daar is Gods vrederijk heel dichtbij…als licht dat ons aanstoot in de morgen.

Da Wiske


Voor meer zie het overzicht

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Harlingen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl