> dcolumn.php?nr=55160&stuurdoor

Column

 

Bemoediging

Omdenken naar een Nieuw Doopsgezind Peil

Nu ik dit schrijf nog niet, maar als u dit leest is het bijna 4 juli, onze eerste echte dienst en ontmoeting, als de stip op de horizon. Hoe zal het geweest zijn? Is het fijn elkaar na zo'n lange periode weer echt te zien en samen te zingen en te bidden en te vieren in het licht van Goden in de ruimte van onze manier van geloven? Want daar gaat gemeente zijn toch om. Helaas missen we een paar zeer markante gemeenteleden, Fred en Wietie en Tineke en hun geweldige inbreng in onze gemeente. Eigenlijk kun je helemaal niet voorbij een stip op de horizon, die blijft altijd voor je uitschuiven. Dus laten we "omdenken" en dat is een pracht term voor anders denken, buiten de gebaande wegen ons gemeente zijn eens van een hele andere kant bekijken. 
Mij doet "omdenken" ook denken aan het Friese "omtinken" en dat betekent: denken om, dus je bekommeren om en aandacht hebben voor iets of iemand: een goed ding om niet weer in het oude nor¬maal verzeild te raken, dat zoveel verdeeldheid en ongelijkheid in de samenleving heeft veroorzaakt. Misschien kan het jaarthema voor het komende seizoen ons helpen omdenken: "Nieuw Doopsgezind Peil", dat is "geïnspireerd door de titel van het document van Henk Stenvers over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden, Lopen op het water. 
"Het is aan ons om dat Nieuw Doopsgezind Peil vast te stellen, met een gezamenlijke ontdekkingsreis in het seizoen 2021-2022, als navi¬gatiesysteem voor de jaren die daarna komen" schreef de ADS. Misschien kunnen we als nieuwe stip op de horizon het Nieuw Doopsgezind Peil zetten, te bepalen door ons gezamenlijk omden¬ken over ons Doopsgezind (gemeente) zijn in de samenleving, met de mens als maat. Want je kunt de hele wereld wel willen verbete¬ren, maar dat is een klus van de lange adem en je gaat ten onder aan te veel hooi op je vork, want de hele wereld is te groot en te verknipt voor ons kleine mensjes. We hebben niet het overzicht, maar stapje voor stapje, te beginnen bij jezelf, lukt het wel, want we hebben wel inzicht in wat een mens beweegt, bezielt. Een~roos¬tende en bemoedigende Talmoedische uitspraak is: wie één mens redt, redt de hele wereld. Dat deed me denken aan het verhaal dat Cor Nijkamp in een videoviering vertelde:
Het dochtertje van de wetenschapper 
Een beroemd wetenschapper z.at op zijn studeerkamer te werken 
aan een project om de wereld te verbeteren toen zijn dochtertje zijn kamer binnenstapte. 'Papa, ik wil spelen' zei ze, maar haar vader ant¬woordde dat hij geen tijd had, want zo zei hij: 'Ik wil de wereld beter maken.' Na wat zeuren leek het dochtertje toe te geven, maar ze ver¬anderde haar tactiek. 'Laat mij je dan helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren.' De wetenschapper was vertederd en bedacht een oplossing. Hij pakte een tijdschrift met daarin een mooie wereldkaart. Hij scheurde de bladzijde uit het tijdschrift, scheurde ze vervolgens in een aantal grote stukken, husselde ze door elkaar en gaf ze aan zijn dochtertje. 'Alsjeblieft' zei hij' .... breng jij déze wereld maar weer helemaal in orde!' De wetenschapper hoopte hierdoor voor de rest van de dag van zijn dochtertje af te zijn, want ze was nog klein en kende het beeld van de wereldkaart niet .... Het meisje verliet de studeerkamer, ging naar de woonkamer en kwam na een kwartiertje trots terug met de wereldkaart, netjes aan elkaar geplakt. 'Klaar!' riep ze uit. 'Hoe heb je dat gedaan?' vroeg haar vader verbaasd. 'Gemakke¬lijk' zei het meisje. 'Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat op de achterkant een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar kon puzzelen, heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was ... ' 

Ds. Wiske Beuker


Terug

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Harlingen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl