> dcolumn.php?nr=57051&stuurdoor

Column


Bemoediging...

'Vasthouden of loslaten'

Wat houd je vast of wat houdt je vast...

Dit is het thema van onze Gemeentedag op 31 oktober. Verderop in deze nieuwe pastorale leest u er ietsje meer over, maar het meeste blijft nog even een verrassing. Het thema past bij het ADS jaarthema 'Nieuw Doopsgezind Peil' en voegt zich prima in het kader van de pelgrimage van vrede en gerechtigheid die we als Doopsgezinden met de wereldwijde oecumene al jaren maken.

Wat houd je vast of wat houdt je vast, het zet je aan het denken...                    Wat houd je vast (aktief): waar hecht jij waarde aan en wat houdt jou vast, wat houdt jou in de greep? Het klinkt hetzelfde, maar door een "t" gaat het heel wat anders betekenen. Terwijl ik dit schrijf is het Prinsjesdag. Ik heb net koning Willem Alexander de troonrede van het demissionaire kabinet horen voorlezen. Een ding viel me in het bijzonder op: de koning haalde de Rubik's Cube aan om te zeggen dat alle moeilijke vraagstukken en hete hangijzers met elkaar samenhangen.

Dat gaf mij hoop. Hij gebruikte niet het beeld van de Gordiaanse knoop, maar van de Rubik's kubus en hoewel die moeilijk op te lossen is, is het weldegelijk te doen, stap voor stap. Een Gordiaanse knoop daarentegen, is een onontwarbare bende en is per defenitie niet te ontrafelen, (of alleen met een zwaard door te hakken, zoals Alexander de grote deed: dus met grof geweld). Het aan handen en voeten gebonden demissionaire kabinet probeert de complexe politieke situatie te gebruiken als excuus voor besluiteloosheid en uitstelgedrag, maar daar komt ineens onze ceremoniële koning met de Rubik's kubus, die mij met dit beeld zegt dat hoe moeilijk het ook is, het weldegelijk oplosbaar is. Hij biedt hoop!

En daar is een koning of president voor om een verdeelde maatschappij niet uit elkaar te laten spelen, maar te verbinden en zo hoop te bieden in bange tijden. Vele koningen niet, maar een enkele koning uit de Bijbel mag een verbindende koning heten; misschien koning David die de 12 stammen verenigde, en zijn zoon koning Salomo, de wijze vredevorst, wijs als was hij misschien Prediker zelf wel, en liefdevol als was hij ook de dichter van het Hooglied, het lied der liederen...                                                                        En vooral hun nazaat Jezus natuurlijk! Jezus die zonder enige poeha, nepnieuws of blaaskakerij, mensen er wel bij wist te betrekken, en erbij liet horen: vrouwen, kinderen, onreinen en vreemdelingen, zodatze zich gezien en gehoord wisten. Jezus hielp hen inzien waar ze in verstrikt geraakt waren: in niet te volgen mensenwetten en fabeltjesfuiken vol angst en wantrouwen, een schijnbaar onontwarbare kluwen, die je in zijn greep houdt, vast houdt en waar je niet zonder hulp uit los kunt komen. Maar Jezus zag hen, betrok hen bij Zijn gemeenschap en zo liet Hij hen de God van Liefde zien en voelen. Hij hielp hen zo hun waanbeelden los te laten, en tegelijkertijd houvast te vinden in die oude vertrouwde God van liefde met die mooie, mysterieuze, maar ontrafelbare Naam: Ik ben er, bij jou, altijd, daar mag je aan vasthouden!

ds. Wiske Beuker


Terug

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Harlingen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl