> dcolumn.php?nr=60868&stuurdoor

Column

 

Bemoediging...

Kom, Heil’ge geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots.

Op 5 juni is het Pinksteren, het feest waarop we de uitstorting van de Heilige Geest vieren.  Die gebeurtenis ligt alweer ruim 2000 jaar achter ons, dus wat moeten we daar nu nog mee? Wat merken we nog van die Heilige Geest, die Trooster, die kwam in plaats van Jezus, die Geest van waarheid?
Er is zoveel ellende is de wereld, zoveel onrecht en verdeeldheid, zoveel verwarring; er zijn zoveel verdraaide waarheden, zoveel vijandsbeelden gecreëerd; zoveel mensen worden tegen elkaar opgezet, zovelen wordt de hoop ontnomen. 
Waar is waarheid en recht voor álle mensen te vinden, ook voor de weduwen en wezen én vreemdelingen van onze tijd en in onze samenleving die alle vertrouwen in de politiek verliest, met een totaal versplinterd politieklandschap tot gevolg van één-issuepartijtjes, die allemaal het heil beloven.  Maar pas op voor de lispelende mooipraters, wolven in schaapskleren zijn het, daar is geen hoop te vinden, geen waarheid, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook:  te mooi om waar te zijn…
We lijken wel teruggeworpen in de oerchaos van voor Gods goede schepping, die tijd en ruimte bood aan alle mensen en alle leven!!! 

Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Dat schrijft Ad den Besten, de dichter van dit zo actuele Pinkstergebed lied 680 uit het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Maar waar is hoop te vinden? Wie troost ons, wie bemoedigt, verbindt ons in onze tijd?
‘Onze geest verward en trots, bidt wanhopig vanuit een gemis dat naar U (God) schrijdt. 
Gelukkig heeft de dichter ook een idee waar we die hoop wel kunnen vinden: 
de Heilige Geest van God, die ook in onze dagen te vinden is, hij bidt:

Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

De dichter weet waar hij het zoeken moet: bij God, want zoals beloofd door Jezus, heeft God de Trooster gezonden, de Heilige Geest. En met die inspirerende moedgevende Geest raakt God ons ook nu nog aan; niet met grootse wonderdaden, niet door in één keer alle onrecht recht te zetten of een wonderbaarlijke genezing, maar in Gods gebod/Woord van liefde, dat we ineens echt verstaan, echt zien, niet met onze ogen, maar met diep inzicht en we tot oprecht medeleven gewekt worden: leven zoals God het bedoeld heeft: als medemens vol gerechtigheid en naastenliefde, zoals Jezus leefde, de geesten onderscheidend, maar ook vol barmhartige vergeving;  de foute zaak van de misleidde mens onderscheidend.
Ook nu nog, kan het gebeuren dat we in ons gewone leven geraakt worden, boven onszelf uitgetild worden, ons voelen alsof alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, dat alles klopt, momenten van warmte, licht, van ontferming, diepe aandacht, verbondenheid, intense liefde: 
Ons leven even in het licht gezet door Gods Geest, krijgt even een gouden randje. Al was het alleen al door een lied dat ons moed inzingt en een ander verblijdt en verwarmt met troost en hoop: Gods inspirerende Pinkstergloed:

O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten  teken dat Gij bij ons zijt.

Zo dichtbij is God, als een zachte adem en een liefdevol hart. Daarop mogen wij vertrouwen en laten we daarvoor openstaan en alleen daaruit putten. 
God heeft ons de Geest van liefde en waarheid gegeven, durf daaruit te leven!

Een heel inspirerend Pinksterfeest gewenst!

zr. Wiske Beuker 


 


Terug

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Harlingen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl